Nieuwe features hydraulisch ontwerpen en simuleren warmtenetten

Of het nu gaat om elektriciteit (warmtepompen), waterstof, biomethaan, energie uit afval of een andere energiebron waar de CO2-uitstoot beperkt blijft, warmtenetten zijn erg belangrijk om op grote schaal van deze duurzame energiebronnen gebruik te kunnen maken.

Daarom zijn we dan ook bijzonder blij u een nieuwe release van de Hysopt-software te mogen voorstellen. We hebben heel wat nieuwe features geïntegreerd wat betreft het ontwerpen, simuleren en optimaliseren van warmtenetten.

Hieronder lichten we alle nieuwe features kort toe, maar u kunt ook de replay van onze webinar bekijken “From 3th to 4th generation district heating networks – the engineering challenges”. Uiteraard kunt u ook ons salesteam contacteren via sales@hysopt.com om een volledige demo te krijgen.

 

 

De nieuwe features om district heating te ondersteunen

 

Stadsplannen

Warmtenetten voor steden en andere grote gebieden kunnen direct in de Hysopt-software worden getekend bovenop uw stadsplattegronden. Alle pijplengten worden automatisch aangepast op basis van de schaal van de kaart, waardoor de ontwerplayout snel en eenvoudig te maken is, klaar voor berekening en simulatie.

 

Gebouwen

We hebben nieuwe basecircuits geïntroduceerd die verschillende types gebouwen vertegenwoordigen, zoals flatgebouwen of kantoorgebouwen. Op deze manier kan het volledige gebouw en het ingebedde systeem worden gerepresenteerd met een beperkt aantal parameters om de modellering van warmtenetten te versnellen. Zowel gebouwen met satelliet-units voor sanitair warm water als zonder zijn beschikbaar.

 

Imposed Load Simulation

Imposed Load Simulation (ILS) is een volledig nieuw concept geïntroduceerd door Hysopt om het simuleren van grote, erg complexe stadswarmtenetten te versnellen. De mogelijkheid om sneller te simuleren, laat de ontwerpers toe om eenvoudig de impact van een groter aantal variabele ontwerpalternatieven te zien en het vermindert het aantal handelingen dat de ontwerper moet stellen om tot zinvolle resultaten te komen. Vooral in projecten met een grote hoeveelheid aan gebouwen.

Met ILS wordt de warmtelast van elk gebouw automatisch berekend a.d.h.v. een load generator en met een equivalent model van het hydraulisch systeem binnen het gebouw worden de debieten, drukvallen, retourtemperaturen, enzovoort bepaalt. Elke warmtelast kan worden geconfigureerd met een combinatie van setpuntprofielen voor verwarming en warm water (zoals hieronder geïllustreerd). Zo kan men bijvoorbeeld rekening houden met verschillende woonbezettingsprofielen in appartementsgebouwen. In de nabije toekomst zal het ook mogelijk zijn om geregistreerde meetgegevens te uploaden en het digitaal model van de installatie daar automatisch op af te stemmen.

 

Stookplaatsontwerp

Voor het ontwerpen van stookplaatsen, beschikt Hysopt al over een breed gamma aan basecircuits voor verwarmings- en koelunits (boilers, WKK’s, warmtepompen, chillers, etc.), distributiecircuits en regellogica. Daarnaast is het ook mogelijk om het dynamische gedrag van debiet, drukvallen en retourtemperaturen in de loop der tijd te simuleren. De software kan zo de belangrijkste KPI’s zoals systeemefficiëntie, distributie-efficiëntie, warmtebijdrage, enzovoort… analyseren.

Daarnaast worden hydraulische concepten voor gedecentraliseerde stookplaatsen ondersteund door preconfiguraties in de “Hysopt Inspiration Library” voor de samenwerking tussen meerdere productietechnologieën. Er zijn ook preconfiguraties in de maak voor het omzetten van afvalverbranding in een warmtebron, zoals bij stoomturbines of bij recuperatie van de warmte die datacenters afgeven.

 

 

Gelijktijdigheid van Sanitair Warm Water

Hysopt ondersteunt nu ook gelijktijdigheid van sanitair warm water gebaseerd op een reeks industriële standaarden zoals de Danish Code of Practice DS439, de Swedish Regulation DHA F:101 en de German DIN 1988-300. De Franse berekeningsmethode (zoals gedefinieerd in de Guide technique MTA Costic) volgt snel.

 

Gelijktijdigheid Centrale Verwarming

Naast de gelijktijdigheid voor het berekenen van sanitair warm water, ondersteunt Hysopt ook gelijktijdigheidsberekeningen voor centrale verwarming. Hoewel er momenteel geen normen zijn, weten we dat een aantal van onze klanten diversiteit al toepassen voor het verwarmen van ruimtes. Op vraag van de klanten, heeft Hysopt een logaritmische functie toegevoegd om de automatische berekeningen van gelijktijdigheid van ruimteverwarming mogelijk te maken. Hierdoor kan de resulterende impact op het dimensioneren van leidingen en componenten worden weergegeven.

Geavanceerde aggregatie

Om het overdimensioneren van leidingen te voorkomen, zal Hysopt op basis van de diversiteitsberekeningen een gemiddelde toekennen aan de verschillende verwarmingstoepassingen in een warmtenet.

Op elke leiding wordt de toevoer van Sanitair warm water (sww); Ruimteverwarming, geprioriteerd door sww (bv. Bij het gebruikt van HIU’s); Ruimteverwarming, niet geprioriteerd door sww (bv. Bij het gebruik van elektrische verwarming) geaggregeerd en gewogen op basis van gelijktijdigheidsfactoren om de juiste debieten en leidingdiameters correct te berekenen.

 

Economische en op koolstof gebaseerde statistieken/ KPI’s

Met behulp van deze nieuwe functies hebben Hysopt-gebruikers alle tools in handen om meerdere varianten van warmtenetten te ontwerpen, concepten te optimaliseren, simulatieresultaten te analyseren en inzicht te geven in besparingen en energiekosten. Zo ontdekken ze hun economisch en ecologisch optimum.

 

Digitale tweeling voor levenscyclusmanagement van uw warmtenet

Eens het digitaal model van het warmtenet is aangemaakt, blijft dit beschikbaar voor toekomstige aanpassingen en onderhoud. Dit zorgt ervoor dat de beheerder van het warmtenet volledige transparantie krijgt wat betreft de impact van toekomstige aanpassingen en de controle bewaart om de integriteit van het oorspronkelijke ontwerp te waarborgen.

Het model kan worden gedeeld met andere belanghebbenden, waaronder studiebureaus en installatiebedrijven, die het model kunnen gebruiken om hun detailontwerp te optimaliseren en de eigenaar van het warmtenet perfect kunnen briefen over de kwaliteit en de prestaties ervan.

In de toekomst kan het model ook worden gebruikt om economische en op koolstof gebaseerde KPI’s van alternatieve systemen in acht te nemen. Denk hierbij aan de reductie van het temperatuurregime of het introduceren van koolstofarme warmtebronnen.