Partners

Arcade

Arcade is een ingenieursbureau dat intussen ruim 30 jaar bestaat. Waar ze zich aanvankelijk richtten op industriële projecten zijn ze intussen ook actief in de openbare sector en de privésector. “Voor ons is het belangrijk een kwalitatief dossier te kunnen aanleveren aan onze klanten”, aldus Kris Beniers, afdelingshoofd technieken bij Arcade.

Kwaliteit leveren grootste uitdaging

“Om kwaliteit te leveren scholen we onze eigen mensen voortdurend bij. Daarnaast zijn we in onze zoektocht naar reken- en tekenpakketten altijd op zoek gegaan naar software die de foutenmarge naar beneden haalt. Wat rekenpakketten betreft hebben we onze eigen rekenfiles die we zelf ontwikkeld hebben en nog dagdagelijks gebruiken. Op niveau van hydraulica zijn we in onze zoektocht bij Hysopt terechtgekomen.”

Tijdswinst en foutenmarge minimaliseren

“De belangrijkste voordelen van Hysopt zijn voor ons enerzijds de tijdswinst in het rekenwerk, maar anderzijds ook het minimaliseren van de foutenmarge. Nu zijn we zeker dat een concept dat we voorstellen effectief ook kan werken. Waar we vroeger voor grotere projecten enkele dagen tot een week tijd nodig hadden om de volledige berekening te maken van bijvoorbeeld debieten, bodemleidingen , diameters en dergelijke, is nu alles op een dag in kannen en kruiken met Hysopt”, vertelt Kris Beniers.

Ondersteuning van Hysopt

“Een bijkomend voordeel is de ondersteuning die Hysopt biedt. Via de software kunnen we vragen stellen die op korte termijn beantwoord worden, maar we kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met Hysopt om de iets complexere problemen te bespreken.“

As-builtdossier bouwen

“De verdere samenwerking met Hysopt zit hem vooral in het blijven maken van de berekeningen met de software en die ook toe te passen in de praktijk. Zo willen we naar de aannemers toe tot een as-builtdossier komen waar op niveau van het uitgevoerde werk ook alles effectief gecontroleerd is. Bijkomend kijken we ook uit naar de verdere ontwikkelingen van de software, zeker wat betreft ventilatie en sanitair”, besluit Kris Beniers.