Partners

Botec

Botec is een studiebureau dat gevestigd is in Wommelgem en zich vooral richt op de zorgsector en op woningbouw. Intussen hebben ze 15 werknemers in dienst.

Hybride stookplaats is een grote uitdaging

“Vroeger was het ontwerpen van een stookplaats vrij eenvoudig aangezien die bestond uit enkele ketels en pompen”, aldus Tom Mertens, projectleider bij Botec. “Met de opkomst van hybride stookplaatsen is dat anders. Nu moet je echt in detail bekijken hoe je dit hydraulisch gaat inregelen. Dat kost heel wat tijd.”

Vuistregels en Excel-bestanden niet meer voldoende

“Tot voor kort werkten wij met tekensoftware die alle basiscalculaties kon verwerken. Daarnaast hanteerden we enkele vuistregels en Excel-bestanden die nu niet meer toereikend zijn. Daarom zijn we op zoek gegaan naar iets krachtiger en zo kwamen we bij Hysopt terecht. Het grote voordeel van Hysopt is de kracht van de rekensoftware. Zaken die we in het verleden logisch vonden of die voor een discussie zorgden, kunnen we nu weerleggen aan de hand van de software. Dat kunnen we dan als bewijs voorleggen aan onze klanten of installateurs.”

Modulaire opbouw

“Een extra voordeel van de software is de modulaire opbouw. Zo kan je heel snel een principeschema heropbouwen. Bij een renovatie of bij een nacalculatie hoef je niet steeds opnieuw te beginnen. Bovendien kan dat ook zeer snel.”

Investeringen laten renderen

“Wij zouden Hysopt zeker aanbevelen bij bouwheren om er zeker van te zijn dat de calculaties bij grote projecten kloppen. Niet alleen de calculatie en het ontwerp, maar ook de nacalculatie is zeer belangrijk. Op die manier moeten de vele tienduizenden euro’s die bouwheren investeren in dure pompen en energiewisselaars ook effectief renderen”, besluit Tom Mertens.