Partners

CRC

CRC Engineering, een ingenieursbureau gespecialiseerd in cleanroomtechnologie, wil hun jonge ingenieurs beter ondersteunen en evolueren naar een as-builtmodel bij de installaties die ze opleveren aan klanten.

Steeds duurzamer

“We zijn momenteel een studiebedrijf van 25 medewerkers”, vertelt Jan Vanreusel, directeur bij CRC Engineering. “Door onze sterke focus op cleanrooms, houden we ons ook intensief bezig met luchtbehandeling. Dat maakt dat we ook koelcentrales en verwarmingscentrales ontwerpen. De dagelijkse uitdaging is om maximaal te beantwoorden aan de vraag van de klant. Dat wil zeggen dat we om te beginnen de vraag van de klant goed interpreteren en vertalen naar een correct ontwerp. Daarbij is duurzaamheid steeds belangrijker en vanzelfsprekend neem je dat als studiebureau mee in rekening. We trachten daarnaast ook te kijken naar het optimaliseren van bestaande installaties.”

Jonge ingenieurs begeleiden met Hysopt

“Het belangrijkste product van een studiebureau zijn de mensen die er werken”, gaat Jan Vanreusel verder. “Een belangrijk aspect van onze samenwerking is dat we het kennisniveau van onze ingenieurs constant trachten bij te spijkeren. We kwamen bij Hysopt terecht tijdens onze zoektocht naar standaardisatie. We passen een aantal hydraulische schakelingen toe in koel en- verwarmingsinstallaties. Jonge ingenieurs bijbrengen welke hydraulische schakelingen best toegepast worden, is niet evident omdat elke ontwerpsituatie verschilt. Met Hysopt hebben we nu een tool die ingenieurs in staat stelt om bij het prille begin van een ontwerp de voor en-nadelen van bepaalde hydraulische schakelingen af te wegen. Belangrijker dan die afweging is voor mij dat dit pakket de ingenieurs in staat stelt om dieper na te denken over wat hij nu precies gaat bouwen en vooraf te evalueren hoe die installatie precies gaat werken.”

Overzichtelijker voor de klant dankzij simulaties

“Het eerste voordeel is dat het pakket van Hysopt ervoor zorgt dat onze ingenieurs het hydraulisch schema overzichtelijk kan maken voor de klant zonder gebruik te maken van een tekenaar. Daarnaast kan hij simulaties doen en daarmee op voorhand al vrij correct aangeven wat het energetische voordeel is van de ene of de andere schakeling. Een concreet project dat bijvoorbeeld momenteel loopt is de nieuwe warmwaterinstallatie bij Janssens Pharmaceutica in Beerse. Hysopt helpt ons bij dit project om de bestaande installaties op voorhand inzichtelijk over te brengen en de wijzigingen van de schakelingen te evalueren op schematisch niveau en met simulaties. Finaal is het de bedoeling om hiermee de co2-afdruk van de firma te verlagen.”

Evolueren naar een as-builtmodel

“Ik denk dat in de toekomst de samenwerking met Hysopt kan evolueren naar een as-builtmodel. Dat betekent dat het model van Hysopt dat gebouwd wordt bij de start van een installatie meegroeit tot de uitvoering en de evaluatie van de effectiviteit. Daarna willen we een as-builtdocument aanleveren aan de klant. Die kan er daarna ook nog mee aan de slag als hij z’n installatie later wil uitbreiden. Dat betekent natuurlijk ook dat alle partijen die betrokken zijn bij het project mee moeten in het Hysopt-bad, dus het studiebureau, de installateur en de eindklant. Ik zou Hysopt aanbevelen omdat het onze ingenieurs beter maakt en we daardoor ook beter en concreter de vragen van onze kalnten kunnen beantwoorden”, besluit Jan Vanreusel.