Partners

Engie Cofely

Engie Cofely is een belangrijke speler op de Europese markt voor het technisch beheer en onderhoud van een site. Benoît Kelecom, Energy Efficiency Consultant bij Operations Energy Transition van Engie Cofely, vertelt over de uitdagingen van het bedrijf: “Wij willen de uitdagingen van onze klanten aanpakken, net als onze eigen uitdagingen. Vandaag is de uitdaging vooral economisch en energetisch, maar ook milieugericht. Binnen de divisie van Energietransitie beschikken we over een globaal beeld dat toelaat, vertrekkende vanuit de verbruiksinformatie, de werking van de installaties te controleren, te analyseren en uiteindelijk de werking te verbeteren alsook financiële problemen te vermijden.”

Meer energie-efficiëntie en financieel rendement

Benoît Kelecom deelt waar Hysopt hen bij helpt: “We hebben Hysopt leren kennen naar aanleiding van enkele moeilijkheden in gebouwen, en op aanvraag van onze klanten zochten we een software waarmee we de moeilijkheden die we intuïtief begrepen, maar die we niet konden kwantificeren, een waarde konden geven. Voor mij zijn de voornaamste voordelen van Hysopt niet alleen de statische simulatie, maar ook de dynamische simulatie van een hydraulisch systeem. De eerste vraag van onze klanten wanneer er een probleem is, is altijd dat men niet begrijpt vanwaar het komt. Vaak zijn dossiers met as-built plannen verloren of niet meer correct, en de simulatie van Hysopt laat ons een dossier dat verdwenen was coherent herstellen. Bovendien kunnen we met Hysopt bestaande systemen perfectioneren. We vinden er problemen mee terug en daarmee winnen we aan energie-efficiëntie en dus aan financieel rendement. Dit is iets dat we met geen enkele software konden doen, tot nu.”

De software van Hysopt evolueert mee

“Ik raad Hysopt aan omdat het een hulpmiddel is waarmee we een lange reeks problemen hebben kunnen oplossen, en dat ook oplossingen opslaat die op bepaalde momenten gevonden zijn. Het is geen tool die stilstaat, het is een tool die toelaat verder te evolueren. Dat is het grootste probleem dat we zien bij installaties, ze zijn gefixeerd op het ontwerp en zijn niet meer geëvolueerd, en de situatie is verergerd. De Hysopt-tool laat toe om die moeilijkheid te overwinnen, vind ik”, aldus Benoît Kelecom.

De optimalisatie van een bestaand systeem

“We hebben een heel specifieke aanvraag gekregen om een hydraulisch systeem in een vrij oud ziekenhuis aan te passen. Het project was het integreren van een warmtekrachtkoppeling in het systeem, en met alle moeilijkheden die daaruit voortvloeiden. De warmtekrachtkoppeling had erg lage retourtemperaturen nodig. In een ziekenhuis is dat niet gebruikelijk omdat er problemen zijn met legionella en bij de productie van sanitair warm water heeft men relatief hoge temperaturen nodig. Zonder het gebruik van een dynamische software, hadden we nooit het resultaat kunnen behalen. Maar nog beter was dat we niet alleen de retourtemperatuur haalden die we wensten, we hebben ook kunnen aantonen dat er manieren waren om andere besparingen te doen die verder gingen dan de initiële aanvraag. Het was een echte optimalisatie van het bestaand systeem.”

De perfecte samenwerking met Hysopt en hun snelle online support

“De samenwerking die we hebben met Hysopt is perfect. We komen af en toe wat moeilijkheden tegen, maar de online support van Hysopt helpt ons die problemen op te lossen. Om een recent, concreet voorbeeld te geven: we hadden nieuwe apparatuur die nog niet bestond in de bibliotheek van Hysopt. Na een beetje communicatie met Hysopt, was Hysopt al bezig met die in te stellen zodat we ze konden gebruiken. Hysopt is dus echt een tool die evolueert in functie van de moeilijkheden die het tegenkomt in de praktijk.”