Partners

PM Group

PM Group is onder meer gespecialiseerd in engineering, project- en constructiemanagement van industriële projecten in diverse sectoren. “We willen het verschil maken door onze ontwerpen zo gedetailleerd mogelijk te maken zowel op het vlak van tekeningen als op het vlak van calculaties”, vertelt Wouter Celen, Business Development Manager bij PM Group. “Wat de technische tekeningen betreft, betekent dit dat we alles in 3D ontwerpen. Op gebied van calculaties doen we eveneens een gedetailleerd voorstel, zodat de klant en de installateur weet wat hij krijgt en weet wat hij moet doen.

Kennis van hydraulische systemen cruciaal

“Toen ik in contact kwam met de oprichters van Hysopt, was ik zeer gecharmeerd door de Hysopt-software, maar ook door de kennis die ze hebben van hydraulische systemen. We hebben dan ook geprobeerd dit zo snel mogelijk naar onze eigen organisatie te vertalen. We wisten dat we nog gedetailleerder konden ontwerpen en de Hysopt-software helpt ons daarbij”, vertelt Wouter Celen.

Wat je belooft, kan je ook realiseren

“Het grootste voordeel van de software is dat je de berekeningen die je maakt ook altijd kunt waarmaken. Dat zorgt ervoor dat de klant en de installateur achteraf ook tevreden zijn. De klant krijgt een goede installatie die de energetische doelstellingen bereikt. De installateur heeft dan weer minder werk om componenten te selecteren, aangezien dat dit reeds door ons is uitgevoerd. ”

Vrije Universiteit Brussel goed voorbeeld

“De VUB vroeg ons eind 2016 om een probleem te bekijken omtrent hun warmtenetten. We hebben vervolgens een simulatie gedaan met de Hysopt-software. Daaruit bleek dat we een besparing van €300.000 per jaar konden realiseren. Een jaar later hebben we dat ook in de praktijk kunnen omzetten.”

Onze mensen opleiden

“De eerstvolgende stap is nu om onze mensen verder op te leiden. Daarnaast willen we de Hysopt-software bij al onze klanten kunnen gebruiken. We proberen onze klanten daar alvast van te overtuigen, ook internationaal”, besluit Wouter Celen.