Partners

Studie 10

Studie 10 is een multidisciplinair ingenieursbureau dat zich gespecialiseerd heeft in stabiliteit technieken en energie. “Vooral in die laatste sectoren zijn we sterk gegroeid de laatste jaren”, licht Werner Goris, eigenaar van Studie 10 toe. “Onze voornaamste uitdaging is het vinden van zeer competente mensen. We willen hen continue opleiden en bijscholen, gezien de toenemende vraag van klanten naar energiezuinige installaties. Dat zorgt er automatisch voor dat installaties complexer worden, bijvoorbeeld door de samenwerking van warmtepompen en ketels. Deze complexiteit vraagt om een geautomatiseerde software omdat handmatige berekeningen niet meer aan de orde zijn.”

Correct ingeregelde installaties

“Een belangrijk voordeel van de Hysopt software is dat we via hydraulische modellering verschillende productie-installaties en hybride installaties kunnen vergelijken op basis van energiezuinigheid, zowel op elektrisch vlak als op energetisch vlak” vertelt Werner Goris. “Daarmee kunnen we aan onze klanten de keuze voorleggen met de verschillende uitgewerkte concepten en een duidelijk overzicht van de installaties met een realistische weergave van de energiekosten. Een bijkomend voordeel van de software is dat we een correcte en gedetailleerde installatie op plan kunnen afleveren aan de aannemer. Op zijn beurt kan hij de installatie perfect uitvoeren maar vooral correct inregelen. Dat laatste is zeer belangrijk om de energiebesparing te realiseren die uit de software komt.”

Complexe projecten

Werner Goris: “Een concreet voorbeeld waarvoor we Hysopt gebruiken is het project van Jan Van Gent aan de Zillion. Daar doen we een koppeling met een openbaar warmtenet en wilden we een correcte modellering van de hydraulische installatie voor de klant en de leverancier van het warmtenet. Het tweede voorbeeld waar we Hysopt voor gebruiken is de modellering van een high-end kantoorgebouw waar we via een geothermisch netwerk passieve koeling toepassen via koelplafonds en verwarming via warmtepompen.”

objectieve keuze voor de klant

“We zouden een Hysopt-modellering aanbevelen aan onze klanten omdat ze daarmee een objectieve keuze kunnen maken tussen verschillende concepten van installaties met het oog op het energiegebruik. Dankzij de software is het ook mogelijk om tijdens de uitvoering een correct ingeregelde installatie af te leveren. Als laatste zien we nog een voordeel in het hebben van een as-built van het hydraulisch model. Klanten hebben zo de mogelijkheid om bij uitbreidingen of aanpassingen een nieuwe correct gedimensioneerde installatie af te leveren”, besluit Werner Goris.