Partners

Sweco

Objectieve vergelijking van systeemconcepten

“Ik ben dagelijks bezig met het berekenen van installatieconcepten”, zegt Peter Maerien, projectleider bij Sweco. “De toepassingen van verschillende afgiftesystemen zijn daarbij bijvoorbeeld een belangrijke uitdaging. Alle componenten moeten perfect op elkaar afgestemd zijn. Maar ook de klant wordt steeds veeleisender. Hij verwacht dat de verschillende concepten op een objectieve manier met elkaar kunnen vergeleken worden. Dat is een complexe oefening, die dankzij de Hysopt software veel gemakkelijker wordt.”

Conceptuele fouten vermijden

Conceptuele fouten aan een installatie zie je vaak pas als het project al uitgevoerd is. “Met Hysopt hebben we een middel ter beschikking die dergelijke fouten al in de ontwerpfase detecteert. We kunnen dat ook naar de klant toe communiceren aan de hand van concrete cijfergegevens.”

Hydraulisch correcte ontwerpen

Het ontwerp van hydraulische basisschakelingen en de daaraan gekoppelde systeemcheck, zorgt ervoor dat de ontwerpers zeker zijn dat hun hydraulisch concept volledig klopt. “Dankzij de duidelijke interface met herkenbare symbolen betekent de software een enorme meerwaarde”, zegt Chris Breijs.