Partners

Veolia

Veolia is een bedrijf dat actief is in drie business lines namelijk water, afval en energie. Ze zijn mondiaal actief en stellen zo’n 170.000 mensen tewerk. Een van hun belangrijkste uitdagingen bestaat erin om klanten te helpen bij de energietransitie.

Zo weinig mogelijk energie verloren laten gaan

“Wij baten veel technische installaties uit”, vertelt Bart allaert, Technical & Performance Director bij Veolia. “Die installaties moeten we zo efficiënt mogelijk uitbaten, zodanig dat er zo weinig mogelijk energie verloren gaat. Daarenboven komt ook nog het hernieuwbare aspect. Daar bestuderen we dag in dag uit hoe wij onze klanten kunnen helpen op vlak van biomassa, geothermische energie en dergelijke.

Een bijkomende uitdaging is die van de warmtenetwerken. Daar waar tien tot vijftien jaar geleden nauwelijks over warmtenetwerken gepraat werd in België wordt er nu continu over gepraat. Onze uitdaging bestaat erin om warmtenetwerken zo goed mogelijk te ontwikkelen in conformiteit met de wetgeving die continu aan het evolueren is. Wij pakken deze uitdaging aan door bijvoorbeeld bij klanten waar we bestaande installaties overnemen te gaan kijken hoe we deze energetisch zo goed mogelijk kunnen laten renderen. Dit doen we niet alleen door te kijken naar de productie-installaties, maar ook door te kijken naar het hele netwerk dat erachter hangt. Bijkomend voor warmtenetwerken is het zo dat we daar de hele installatie zelf gaan ontwikkelen. Daar komt het erop neer om de juiste combinatie, de juiste mix te kiezen van energieën die we gaan gebruiken.

Sneller werken met Hysopt

“De voordelen van Hysopt zijn velerlei uiteindelijk. We kunnen gemakkelijk simuleren in deze tool. De tool heeft ook een bibliotheek aan standaardconfiguraties wat ons ook het hele leven gemakkelijker maakt en ons toelaat om vlugger te gaan werken. Het geeft ook de mogelijkheid aan de klant om op een transparante manier te tonen hoe zijn installaties werken. Wat we ook als groot voordeel ervaren is dat de specificaties van bijvoorbeeld de kranen, de regelkranen, pompen en dergelijke bijna automatisch uit het systeem rollen wat de aankoop ervan des te meer vergemakkelijkt.”

Symbiose tussen Veolia, klanten en Hysopt

“De samenwerking zie ik evolueren op twee vlakken. Ten eerste intern waar we toch van plan zijn om de tool meer intens te gaan gebruiken, bij meer projecten te gaan gebruiken. Vooral nieuwebouwprojecten dan en aanbouw van bestaande installaties. Aan de andere kant zien we dat ook meer en meer klanten de tool gebruiken, zodat er een automatische symbiose ontstaat tussen Veolia en onze klanten samen met Hysopt. Resourcing the world is onze slogan. Hysopt ons erbij om dit te verwezenlijken”, besluit Bart Allaert.