Partners

Witas

Witas is een dienstverlener van software actief in de sector van installatietechnieken, meer specifiek digitaal bouwen. Eén van hun uitdagingen is dat klanten, als die de stap naar digitalisering willen zetten, heel wat hoge verwachtingen hebben van wat er allemaal mogelijk zou zijn. Daarom is standaardisatie cruciaal voor Witas. Het maakt het ook mogelijk voor hen om veel vlotter partners in te zetten, en zo extra dienstverleningen te kunnen bieden. Zo hebben ze ook een partnership met Hysopt gestart, dat de perfecte aanvulling biedt op de dienstverlening van Witas.

Standaardisatie-initiatieven

Wim Tas, zaakvoerder van Witas, legt uit hoe Witas omgaat met de hoge verwachtingen van klanten en waarom standaardisatie cruciaal is voor hen: “Standaardisatie is de bron waar alles start. Eens het gestandaardiseerd is, kan je gaan automatiseren. De uitdaging van onze klanten, die zich afvragen wat er allemaal mogelijk is, pakken we aan door enerzijds mee te doen aan bestaande standaardisatie-initiatieven op Vlaams, Belgisch en internationaal niveau. Anderzijds, daar waar we lacunes zien in de standaardisatie – en die zijn er zeker – ondernemen we zelf initiatieven om er invulling aan te geven. Zo richten we er bijvoorbeeld een organisatie voor op en dragen daar eigendomsrechten aan over, indien nodig.”

Hysopt als perfecte aanvulling

De standaardisatie maakt mogelijk dat Witas veel vlotter met partners kan inzetten op eigen initiatieven. Met die partners kunnen ze dan extra dienstverleningen bieden. Eén van hun partners is Hysopt. Wim Tas getuigt over de samenwerking: “Een voordeel van Hysopt is dat hun software cloud-based is, want dat is de toekomst – alle software zal uiteindelijk cloud-based zijn. Daarmee zit je dus sowieso al goed. Anderzijds vult Hysopt ook een heel specifiek domein in, waar echt wel nog een hiaat zit. Ze voorzien berekeningstools, hydraulische simulaties, enzovoort. Wij hebben vastgesteld dat onze klanten daar echt nood aan hadden, en dat het dus de perfecte aanvulling is op onze dienstverlening.”

Een brug naar de toekomst

“We zien een concrete toekomstige samenwerking met Hysopt. Ze hebben de ideale software om P&ID’s (Piping and Instrumentation Diagrams) te maken en die te doorrekenen. Hierdoor kunnen wij met onze software een geometrisch model maken. Deze twee software moet je dus eigenlijk verzoenen en afstemmen op elkaar om tot een mooie combinatie te komen. Dat is de koppeling tussen rekenen en tekenen. Witas heeft ook een spin-off bedrijf, genaamd ThorbiQ, dat een platform is. Met ThorbiQ zijn we eigenlijk al een stuk van die koppeling verder aan het realiseren, om dan uiteindelijk de finale brug te maken tussen het rekenen en het tekenen. Daarmee hebben we de brug gelegd naar de toekomst,” aldus Wim Tas.