Testimonials

OLV Ziekenhuis Aalst

Het OLV Ziekenhuis in Aalst vindt het belangrijk om een veilige zorgomgeving te creëren voor de patiënten. “In eerste instantie is het preventief onderhoud van al onze technische installaties en veiligheidssystemen van groot belang. Daarnaast is er ook aandacht voor het aspect duurzaamheid en energieverbruik.”, vertelt Jeroen Vidts, directeur technische diensten bij OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove.

Ziekenhuis Mechelen overtuigt OLVZ Aalst

“We zijn met Hysopt in contact gekomen in 2016 naar aanleiding van een bezoek aan het ziekenhuis van Mechelen dat toen nog in opbouw was. Daar hoorde ik dat Hysopt de hydraulische optimalisatie voor zijn rekening nam van bij het ontwerp. Uit een eerdere energieaudit bij OLV in 2014 wisten we al dat hydraulische optimalisatie ons veel kon opleveren. Toen paste de puzzel in elkaar en hebben we besloten om met Hysopt de hydraulische optimalisatie op te starten.”

Te hoog energieverbruik tegengaan

“De grootste uitdaging voor ons is dat de temperatuurverschillen in het warm of koud water dat we rondsturen in het ziekenhuis te klein zijn. Daardoor sturen we te veel energie rond in onze circuits. Als we dat kunnen verminderen, zal ook ons energieverbruik een pak dalen.“

Wetenschappelijke basis van Hysopt

“Een van de grootste voordelen van Hysopt is het feit dat de software wetenschappelijk onderbouwd is en de hydraulische basisprincipes erin verwerkt zijn. Door die basisprincipes toe te passen kan je tot een theoretisch model komen dat aan de praktijk kan getoetst worden. Daarnaast kan je ook goed zien hoe een stuk van de installatie impact heeft op het geheel. Dat is belangrijk, want in de praktijk is het bij verbouwingen bijvoorbeeld zeer moeilijk om te weten hoe een nieuwe installatie zal interageren met een bestaande installatie.”

Theorie versus praktijk

“In de toekomst willen we met Hysopt de hydraulische installaties in stand houden. Vooraleer we zaken aanpassen in de praktijk willen we die toetsen met de software. Bij uitbreidingen kunnen we zo kijken in hoeverre dat bestaande evenwichten zou kunnen verstoren. Op basis daarvan kiezen we dan de meest voordelige hydraulische integratie”, besluit Jeroen Vidts.