Alle functies

Alle mogelijkheden van onze software

Een overzicht van wat je met Hysopt kan doen tijdens het ontwerp, de calculatie, simulatie en tot slot de evaluatie van je HVAC-installatie.

Detailontwerp

Detailontwerp

Toepassing:

 • Hydraulische verwarming en koelinstallaties

Snelle en intuïtieve configuratie van HVAC-installaties:

 • Snelle modelopbouw met behulp van de Base Circuit Methodology
 • Hergebruiken van concepten en modellen via eigen modellenbibliotheek of de Hysopt
  Inspiration Library
 • Alle mogelijke hydraulische schakelingen en combinaties: mengkringen, menginjectie, verdeelschakelingen, cascade, evenwichtsflessen, buffers, warmtewisselaars, onbeperkt aantal pompen en kringen,…
 • Specifieke schakelingen voor hybride opwekking
 • Ontwerpen van installaties met satelliet-units (combilus, HIU’s), volgens DIN 1988-300 (2012)

Modelvalidatie:

 • Melding van inconsistenties in het model, incompleet model en begeleiding
 • Melding bij onrealistische parameterinput

System check, fouten opsporen

 • Melding conceptuele ontwerpfouten (interactie van pompen, ontbreken van inregelkranen, verkeerde combinatie van hydraulische schakelingen,…)

Canvasmanagement:

 • Koppelen van verschillende canvassen om overzicht te behouden in grote projecten

Floor plan:

 • Inlezen van plattegrond plannen (pdf en dxf) op schaal
 • Implementatie van eindunits
 • Automatisch genereren van leidinglengtes

Plus:

 • Zeer flexibele en snelle aanpassing van de ontwerpcriteria, zowel overkoepelend als gedifferentieerd of via tags
 • Multi-layer aanpak voor verwarming, koeling, regeling,…
 • Toevoegen van tekstvelden, werken met tags

Componenten, calculatie

Componenten, calculatie

Propagatie van vermogens, debieten, temperaturen, regimes

Leidingselectie:

 • Volgens gewenste ontwerpcriteria (specifieke drukval, vloeistofsnelheid)
 • Verschillende leidingtypes mogelijk (normen):
  • Steel pipes (welded): NBN EN 10255
  • Steel pipes (presicion): NBN EN 10305-1 en NBN 10305-2
  • Copper pipes: NBN EN 1057
  • Multilayer: NBN EN ISO 21003-2

Krachtige rekenalgoritmes voor optimale componentselectie in de gehele installatie:

 • Eindunits: radiatoren, convectoren, vloerverwarming, warmtewisselaars,…
 • Gecombineerde iteratieve optimalisatie van alle pompen, regelkranen, inregelkranen, autoflow, PICV, DPCV’s in de gehele installatie, rekening houdend met (VDI 2073, VDMA 24199:2005-05):
  • Gewenste klepautoriteit (2-wegkleppen, 3-wegkleppen)
  • Geoptimaliseerde minimale opvoerhoogte van alle pompen
  • Hydraulische balans
 • Mogelijkheid om ontwerpvariabelen geheel of gedeeltelijk te blokkeren in geval van renovatieprojecten
 • Componentselectie: generiek en/of fabrikant specifiek

Tools voor hydraulisch balanceren:

 • Berekening balanceerkranen en voorinstelling
 • Strategisch balanceren bij zeer grote installaties
 • Dynamische drukcompensatie

Ontwerpanalyse:

 • Analyse van reële debieten versus ontwerpdebieten
 • Analyse ontwerpdrukvallen
 • Analyse mediumtemperaturen
 • Analyse reële klepautoriteiten versus minimale autoriteiten

Statische deellastanalyse:

 • Visualisatie van reële debieten en impact op installatie door manueel de lifthoogte van een regelklep aan te passen
 • 2-wegkleppen, 3-wegkleppen, open/dichtkranen,…

Simulatie

Simulatie

Dynamische simulatie systeemvariabelen:

 • Transiënte simulatie en grafieken van drukken, debieten, temperaturen, vermogens, warmtestromen, regelsignalen,… op elke mogelijke locatie in de installatie

Implementatie regelstrategieën en -technieken:

 • Stooklijnen, economisers
 • Ruimtetemperatuurcompensatie
 • P, PI-regelaars en vrij configureerbare setpuntprofielen
 • Thermostaatkranen, ruimteregelaars,…
 • Cascaderegeling
 • Regeling hybride opwekking: ketels, warmtepompen, WKK,…

Analyse dynamisch regelgedrag:

 • Analyse regelkringen: stabiliteit, snelheid, nauwkeurigheid
 • Hydraulische interactiviteit tussen componenten
 • Pendelgedrag opwekkers, start/stop-optimalisatie

Simulatie energieverbruik en comfort (regelgedrag):

 • Zelf in te stellen simulatieperiode tot 1 jaar
 • Comfort (grafieken, Room Temperature Lack & Excess)
 • Energieverbruik:
  • Opwekkers
  • Pompen
  • Thermische leidingsverliezen
 • Rendementen:
  • Productierendement, systeemrendement, distributierendement
 • Mogelijkheid tot investeringsanalyse, LCC

Parallelsimulatie verschillende alternatieven

Sensitiviteitsanalyse op ontwerpparameters en impact op KPI’s

Evaluatie, meetstaat

Evaluatie, meetstaat

Exportfuncties:

 • Meetstaat (csv, Excel)
 • Inregelrapport, rapport reële hydraulische versus theoretische balans
 • Berekeningsnota pompen en drukvallen
 • Hydraulische schema’s (pdf, dxf)